Лабораторний аналіз мастильних матеріалів та технологічних рідин

Спеціалізована лабораторія Invent Group орієнтована на надання широкого спектру послуг у галузі аналізу мастильних матеріалів. Має власну випробувальну базу, де всі аналізи проводяться на якісному діагностичному обладнанні, що відповідає усім міжнародним стандартам.

Аналіз олив і робочих рідин дає оперативне та точне уявлення про те, що відбувається всередині обладнання (наприклад, силового генератора, редуктора, компресора, гідравлічної системи та інших найважливіших агрегатів), і є джерелом життєво важливої інформації щодо стану оливи та технологічних рідин. Моніторинг стану мастильних матеріалів, залитих у устаткування, один із найважливіших інструментів у арсеналі служби технічного обслуговування. Однією з основних умов надійної та безпечної експлуатації машин є їх контроль та діагностика безпосередньо під час експлуатації. При цьому контроль має бути оперативним, своєчасним та достовірним без розбирання систем та втручання у конструкцію техніки, забезпечуючи її надійну експлуатацію протягом встановленого ресурсу. Діагностика обладнання з аналізу працюючої оливи є одним із найвірогідніших способів безрозбірного контролю.

На підставі проведених аналізів при ретельному вивченні документації виробників обладнання нашими фахівцями видаються рекомендації щодо подальшої експлуатації обладнання та мастильних матеріалів.

Регулярний аналіз оливи дозволяє відслідковувати основні параметри стану змащувального матеріалу, наявність забруднюючих та сторонніх речовин, ступінь зносу деталей. Детальний аналіз зразку оливи є цінним інструментом профілактики обладнання. У багатьох випадках це дозволяє виявити потенційні проблеми на ранніх етапах, до того, як буде необхідний капітальний ремонт, а також встановити причини поломки техніки чи вузла, що дозволяє заощадити кошти пов’язані з витратами на запасні частини, простій обладнання, виклик ремонтних (сервісних) служб.

Аналіз змащувального матеріалу виявляє інформацію, яку можна розділити на три категорії:

  • Стан оливи: оцінка стану оливи показує придатність змащувального матеріалу до подальшої експлуатації чи необхідність його заміни, його рецептуру та ступінь його виснаження.
  • Забруднення оливи: наявність забруднень з навколишнього середовища у вигляді бруду, води та технологічного забруднення є однією з основних причин виходу з ладу вузлів та обладнання. Збільшення рівня забруднень тої чи іншої природи вказує на необхідність вжити заходів щодо усунення джерела їх появи та необхідності здійснити заміну змащувального матеріалу.
  • Ступінь зносу обладнання: несправне обладнання генерує частинки зношування з експоненційною швидкістю. Своєчасне виявлення та аналіз цих частинок допомагають приймати важливі рішення щодо необхідності обслуговування, уникнути непередбаченої зупинки обладнання та не запланованого ремонту. 

За допомогою лабораторного сервісу нашої компанії ви маєте можливість

Встановити оптимальний інтервал заміни змащувального матеріалу

  Визначити причини несправності або технічний стан техніки та обладнання 

 Встановити оригінальність продукту та відповідність рецептурі, заявленій виробником. Виявити доливання сторонніх рідин в процесі роботи

 Проводити постійний моніторинг критичного обладнання

Користуючись нашим лабораторним сервісом ви можете зробити аналіз наступних типів змащувальних матеріалів:

               

                      Гідравлічні оливи                                                 Редукторні (трансмісійні) оливи                                             Компресорні оливи

                 

                         Турбінні оливи                                                               Моторні оливи                                                          Оливи для газових двигунів      

Для кожного типу оливи нашими експертами індивідуально підбираються показники, за якими необхідно і доцільно проводити дослідження для встановлення стану змащувального матеріалу та обладнання.

Ми маємо змогу також забезпечити наших клієнтів проведенням лабораторних досліджень за наступними показниками:

Для отримання технічної консультації та повного переліку лабораторних досліджень, зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки ТОВ “ІНВЕНТ ГРУП”.

Регулярний аналіз технологічних рідин дозволяє відстежити основні параметри їх стану. Детальний аналіз зразка технологічної рідини є цінним інструментом профілактики проблем зі станом рідини, а також обладнання, в якому вона працює. У більшості випадків це дозволяє визначити потенційні проблеми на ранніх етапах, до того, як буде необхідність заміни технологічної рідини цілком. Що тягне за собою необґрунтовані витрати часу на заміну та грошових коштів на новий обсяг робочої рідини.

Лабораторний сервіс технологічних рідин дає замовнику такі вигоди:

      ·  продовження терміну експлуатації робочих рідин;

      · оптимізацію планів технічного обслуговування обладнання;

      ·  збільшення продуктивності підприємства за рахунок скорочення простоїв;

      ·  контроль впливу робочих рідин на операторів.

Використовуючи наш лабораторний сервіс, ви можете зробити аналіз наступних технологічних рідин:

      · водорозчинні мастильно-охолоджувальні рідини

         

         · масляні мастильно-охолоджувальні рідини

         

         ·  гартівні рідини

         ·  миючі склади

         ·  пожежобезпечні рідини        

Для кожного типу технологічних рідин нашими експертами індивідуально підбираються показники, за якими необхідно і доцільно проводити дослідження для встановлення стану рідини.

Ми маємо змогу також забезпечити наших клієнтів проведенням лабораторних досліджень за наступними показниками:

                                            

Для отримання технічної консультації та повного переліку лабораторних досліджень, зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки ТОВ «ІНВЕНТ ГРУП».

Лабораторний аналіз мастильних матеріалів.

Клас чистоти робочої рідини відповідно до ISO 4406. Вирішальний вплив на знос системи надає розмір та кількість забруднюючих частинок у мастильних матеріалах та робочих рідинах. Для класифікації чистоти системи існує кілька основних методів. Найбільш відомим і актуальним є стандарт ISO 4406. Він класифікує скільки частинок міститься в 100 мл рідини для кожного класу чистоти. Підрахунок частинок провадиться під мікроскопом.

Температура спалаху в закритому тиглі. Цей показник характеризує наявність в оливі легкокиплячих фракцій і, відповідно, пов’язаний з випаровуванням оливи в процесі експлуатації. У недостатньо якісних олив малов’язкі фракції швидко випаровуються і вигоряють, ведучи до високої витрати оливи та погіршення її низькотемпературних властивостей. Крім того, зниження температури спалаху збільшує ризик пожежі.

Температура спалаху – одна з найважливіших характеристик, що визначає здатність нафтопродуктів та інших горючих речовин до займання при температурі від 0 до 300 ° С у присутності відкритого полум’я. Суть аналізу полягає в тому, що тигель з зразком, що аналізується, нагрівається з певною швидкістю і через регламентовані стандартом інтервали температур до зразка підводиться полум’я від газового запалювального пальника або електричної накальної свічки.

Кислотно-лужне число. Показує загальну лужність оливи, включаючи внесену миючими і диспергуючими присадками, які мають лужні властивості. Характеризує здатність оливи нейтралізувати шкідливі кислоти у процесі роботи двигуна і протидіяти відкладенням. Більшість олив для бензинових двигунів зазвичай має значення не більше 8-9 одиниць, а дизельних двигунів близько 11-14. Під час роботи моторної оливи загальне лужне число неминуче знижується, нейтралізуючі присадки спрацьовуються. Значне падіння числа призводить до кислотної корозії, а також до забруднення внутрішніх частин двигуна.

Кислотне число є показником, що характеризує наявність у оливах продуктів окиснення. Чим менше його абсолютне значення, тим кращі умови роботи оливи у двигуні і тим більший залишковий ресурс. Підвищення числа є показником окиснення оливи, викликаного тривалим часом використання та/або робочою температурою. Загальне кислотне число визначається для аналізу стану моторних олив, як показника ступеня окиснення оливи та накопичення кислих продуктів згоряння палива.

Наявність води у відсотках насичення. Забруднення оливи водою прискорює процес її старіння, в результаті якого відбувається окислення, гідроліз, сукупне виснаження, зниження міцності мастильної плівки, корозія та пошкодження компонентів обладнання.

Наявність вільної води. Вода, що потрапила в оливу, може перебувати в різних станах: вільному, емульгованому або розчиненому. Але навіть у свіжій оливі завжди є деяка кількість води в розчиненому стані. У міру насичення оливи розчинена вода перетворюється на емульгований чи вільний стан. Вільна вода зазвичай накопичується в картерах редукторів, корпусах теплообмінних апаратів, у нижній частині трубопроводів, на дні маслобаків. Оскільки емульгована і вільна вода завдає значно більшої шкоди, ніж розчинена, то вміст води завжди повинен бути нижчим за межу насичення.

Кінематична в’язкість. Кінематична в’язкість оливи визначається за допомогою капілярних віскозиметрів і може бути визначена для простих олив за позитивних температур. Кінематична в’язкість оливи у системі СІ вимірюється в м²/с чи мм²/с, а технічній системі одиниць — в сантистоксах (сСт). В’язкість оливи – це один з головних параметрів олив, який визначає внутрішнє тертя, а також характеризує здатність забезпечити рідинний (гідродинамічний) режим змащування та плинність. В’язкість оливи істотно залежить від робочої температури.

Лабораторний аналіз технологічних рідин.

Механічні домішки. СОЖ у процесі експлуатації стикаються з металами, піддаються впливу навколишнього повітря, тиску, температури, світла, електричного поля та інших факторів. В результаті відбувається інтенсивне окиснення вуглеводнів і в СОЖ накопичуються асфальтосмолисті сполуки, кокс, сажа, кислоти, різні солі, а також пісок, металевий пил і стружка, волокнисті речовини обтиральних матеріалів. Механічні домішки негативно впливають на всі експлуатаційні властивості СОЖ. Так, наприклад, проникнення механічних домішок у зону різання знижує точність обробки виробів, чистоту оброблюваної поверхні та прискорює знос інструменту. Забруднена механічними домішками СОЖ може вражати зовнішні покриви шкіри робітників, що обслуговують верстати, можливі дрібні порізи, що сприяють проникненню в шкіру мікробів, які можуть викликати різні захворювання.

Стабільність емульсії водорозчинної СОЖ. Стабільність є найважливішою властивістю, яка визначає термін служби СОЖ. Виділення оливи та розшарування емульсії візуально оцінюють у хімічній склянці статичним методом випробування через певний період часу (наприклад, 24 год). Подальше статистичне випробування проводять у розподільчій вирві шляхом вимірювання змін у концентрації. У цьому випадку зміну концентрації емульсії в нижній частині розділової воронки після заданого часу також визначають і порівнюють з вихідною концентрацією емульсії безпосередньо після змішування.

Антикорозійні властивості необхідно регулярно та своєчасно оцінювати в процесі експлуатації, оскільки це має велике значення для запобігання корозії деталей. У лабораторії Invent Group антикорозійні властивості визначаються відповідно до ГОСТ 6243-75.

Наявність сторонніх олив. У процесі експлуатації технологічні рідини, крім стружки, що легко фільтрується, забруднюються ще й різними домішками, технічними оливами та іншими відходами металообробки. Таке забруднення неминуче веде до зниження здатності емульсії ефективно змащувати та охолоджувати інструмент та оброблені деталі. Дорогі інструменти швидко зношуються, а якість продукції падає. Через потрапляння в емульсію сторонньої оливи змінюються її змащувальні властивості, що може призвести до повної втрати експлуатаційних властивостей СОЖ. Вміст «сторонньої оливи» і механічних домішок визначають методом, заснованому на відділенні оливи та домішок при центрифугуванні проб робочих емульсій (ГОСТ Р 50558).

Ступінь біоураження водорозчинної СОЖ. У процесі експлуатації робочі емульсії СОЖ піддаються впливу мікроорганізмів – аеробних та анаеробних бактерій, цвілевих грибів, дріжджів. Біоураження робочих емульсій СОЖ призводить до передчасного розкладання: емульсія швидше втрачає свої властивості, з’являється неприємний запах, змінюється зовнішній вигляд, падає значення рН і, як наслідок, падають її антикорозійні характеристики, знижується якість оброблюваних поверхонь, збільшується токсичність СОЖ.

Концентрація водорозчинної СОЖ – це найважливіша характеристика водних емульсій. Існує кілька методів її визначення:

Рефрактометричний метод. Визначення концентрації за допомогою рефрактометра має своєю перевагою те, що за його допомогою можна працювати як з емульсіями, так і з розчинами. Принцип вимірювання ґрунтується на повному відображенні променів світла, які заломлюються в рідкому шарі під будь-якими кутами, залежно від концентрації емульсії або розчину. Більшість контрольних приладів, що є ручними рефрактометрами, складаються з двох призм, між якими вводиться контрольна (досліджувана) рідина. Через систему лінз світлові промені падають на шкалу, де зчитуються межі світлих/темних ділянок.

Титриметричний метод. Заснований на титруванні емульсії соляною кислотою у присутності змішаного індикатора (метиловий червоний + метиленовий синій). Електропровідність негорючих гідравлічних рідин типу HFC визначається за допомогою кондукторметра. Він показує кількість розчинених солей та інших частинок, здатних проводити електричний струм. За допомогою цього можна оцінити якість води для приготування емульсій. Дистильована вода через свою чистоту (іони відсутні) практично не проводить електричний струм, теоретично її провідність дорівнює 0.

Значення pH характеризує кислотність чи лужність середовища, тобто ступінь накопичення у робочих емульсіях кислих продуктів. Якщо воно нижче норми (8,5-10,5), то це свідчить про зростання корозійної агресивності та розвиток мікрофлори. При значенні pH вище за норму можливі подразнення шкіри, підвищене піноутворення і корозія кольорових металів. Вимірювання pH проводять лабораторним рН-метром, за методикою ГОСТ 6243-75 або за допомогою універсального індикаторного паперу.

Клас чистоти робочої рідини відповідно до ISO 4406.

Температура спалаху в закритому тиглі.

Кислотно-лужне число.

Наявність води у відсотках насичення.

Кінематична в’язкість.